woensdag 30 maart 2016

De wijde wereld na Maupertuus


Vaak staat bij de aanname van een nieuwe leerling de uitstroom al centraal. Qua zakelijke insteek lijkt de basisfilosofie van Maupertuus daarmee onverantwoord. Elke ondernemer met zakelijk vernuft zou zijn neus ophalen voor een dergelijk plan. Wat is je bestaansrecht als je probeert je leerlingen zo snel als mogelijk te laten terugkeren naar het reguliere onderwijs?
Maupertuus is een school voor kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden.  We proberen de gedeukte zieltjes en gekrompen zelfbeelden weer op te poetsen, zodat leerlingen met een gezonde portie zelfvertrouwen weer terug kunnen stromen naar het reguliere onderwijs. Maupertuus biedt natuurlijk veel wat ‘gewone’ scholen niet kunnen bieden. Andersom zijn er ook zaken die gewone scholen wel hebben, maar Maupertuus weer niet kan bieden. Beide gevallen kunnen leidend zijn in de koers die we willen varen met een leerling. 
Gezien mijn functie als mentor van de tweedejaars bemoei ik me voornamelijk met de onderbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld brugklassers voor wie de stap van het basis- naar voortgezet onderwijs net wat te groot bleek. Met wat extra ondersteuning bij het maken van planningen en aandacht voor het leren leren, blijken deze leerlingen na één of twee jaar vaak prima in staat om het onderwijs op een reguliere school voort te zetten. Uiteraard geldt bovenstaand scenario niet voor alle leerlingen. Wij hebben ook leerlingen die hun gehele middelbare school bij ons doorlopen. Soms is het leerprobleem zo groot, dat de voorkeur uitgaat naar een ‘begeleid’ en gespreid eindexamen. Een andere reden kan zijn dat het examenjaar teveel druk geeft. In het reguliere onderwijs krijg je bij het centraal schriftelijke examen alle vakken in een paar weken voorgeschoteld. Op Maupertuus nemen de leerlingen deel aan de staatsexamens. Zodoende hebben wij de mogelijkheid om de leerlingen in het vooreindexamenjaar al een aantal examens te laten maken. Zo kunnen wij de examendruk spreiden.

Een toepasselijk casus betreft een oud leerling die na de tweede klas terugstroomde naar het reguliere onderwijs.

Dankzij hevige dyslexie haperde zijn leerontwikkeling.  Als een pruttelend stoptreintje moest hij bij elk perronnetje stoppen voor extra instructie. Op Maupertuus heeft hij geleerd hoe om te gaan met deze handicap. Hij heeft geleerd welke handvatten hij moest gebruiken om zijn beperking te compenseren. Daarnaast leerde hij wat er mentaal nodig was om toch zijn doelen te bereiken. Het acceptatieproces was een lange weg vol obstakels. Vaak genoeg uitte hij het gevoel van onrecht dat hij ervoer. ‘Waarom heb ik dit?’ en ‘Dit is toch niet eerlijk?’ Maar door het vele vallen leerde hij steeds sneller weer opstaan. Meer en meer kreeg hij inzicht in zijn beperkingen. Zodoende kreeg hij meer invloed op zijn leerproces. Steeds beter bleek hij bestand tegen alweer een onvoldoende voor Engels en steeds groter werd het vertrouwen bij elk succesje. In de loop van leerjaar 2 was het treintje op stoom. Gezien zijn goede voortgang op didactisch vlak ontstond er ook ruimte om zich op sociaal terrein verder te ontwikkelen. Dit was het moment waarop hij zich terdege bewust werd van de verschillen tussen Maupertuus en het reguliere onderwijs. Steeds nadrukkelijker drong zich de vraag bij hem op of de overstap naar het reguliere onderwijs ook voor hem misschien een mogelijkheid zou zijn. Niet meer ‘anders’ zijn dan anderen en meer leeftijdsgenoten uit zijn eigen woonomgeving leren kennen, waren zijn grootste beweegredenen. Zeer legitieme motivaties en geheel volgens het gedachtegoed van Maupertuus. Aan het eind van leerjaar twee had hij genoeg bagage om de sprong te wagen. Vol verwachting klopte zijn hart. De overstap op deze TGV bleek ingrijpend. Het tempo was hoog. De persoonlijke aandacht die hij gewend was, bleek minder vanzelfsprekend. Zodoende werd er een grotere mate van zelfstandigheid verwacht, wat leidde tot een gevoel van hoge werkdruk. Maar al met al bleek hij sterk genoeg om ook deze stormen te trotseren. Dit vergrootte zijn plezier in het leren en maakte hem nog zelfverzekerder. Zijn examen heeft hij dan ook met glans behaald. Inmiddels dendert hij door op de TIO, zijn eindeloze dromen aan de horizon tegemoet. Onderweg volop genietend van de wijde wereld na Maupertuus.

Luuk Leussink (mentor)


Maupertuus
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
tel: 0343533611
email: driebergen@maupertuus.info
Geen opmerkingen:

Een reactie posten