woensdag 18 mei 2016

Uitvliegen naar de middelbare

De ingeslopen routine voor ouders van halen en brengen, intensief contact met de vaste leerkracht en pedagoog, de plek waar hun kind ook ons kind is; het gaat na het laatste jaar basisschool echt veranderen. Leuk zo’n nieuwe stap, ze worden echt groot! Spannend, waar gaat het kind middelbaar onderwijs volgen? Zorgen, gaat dat goed, die overstap?

De houvast die de leerlingen zelf hebben aan hun vaste programma en dagindeling, vaste leerkracht en bekende regels, zijn aspecten die het kind zelf als eerste noemt bij verandering als we het over de middelbare school gaan hebben. Leuk, misschien kunnen ze in de buurt van waar ze wonen wel weer naar school. Spannend, want hoe gaat dat als je weer de jongste van de school bent, bakken met huiswerk krijgt en steeds moet wisselen van lokaal en docent. Zorgen, durf ik dat, weer naar een nieuwe school?

De stap naar de middelbare school is een belangrijke en moet dus weloverwogen genomen worden. Hoe maak je de beste beslissing?

Net als we door het schooljaar heen steeds opnieuw een leerling bespreken en zijn ontwikkelingen onder de loep nemen om maatwerk te kunnen leveren, doen we dat bij deze overstap ook. Welk onderwijs past bij deze leerling, welke voorwaarden zijn nodig om zichzelf te kunnen zijn en zich verder te kunnen ontwikkelen. En, op welk schoolniveau zal deze leerling het best tot zijn of haar recht komen. Zet je hoog in of kies je voor een veiligere stap? Kies je voor groot en vernieuwend? Klein en persoonlijk? Veel sport? Aandacht voor de creatieve ontwikkeling? Doe je een beroep op het vergroten van zelfstandigheid of hou je de leerling liever nog even onder eigen vleugels.

Het belang van het kind is ons belang en samen met ouders en kind kijken we dan ook wat naar ons idee de beste route is om uit te vliegen.

Daar werken we hard voor. Geen musical en geen kamp, we werken door tot de laatste schoolweek, om er echt uit te halen wat er in zit. Saai? Helemaal niet. Lessen en werken geeft houvast en structuur en door het jaar heen beleven we met elkaar vele uitjes, koken we met regelmaat en vinden we sport en beweging heel belangrijk. Het is juist mooi om te zien dat de leerling in groep 8 zó groeit, dat hij steeds beter in staat is zelf aan te geven wat het nog wil leren en waar het nog mee wil oefenen. Ook de leerling waarvan dat nooit werd verwacht.

Naast de uitslagen van het leerlingvolgsysteem, de algemene werkhouding en prestaties door het jaar heen, wordt er voor gezorgd dat de laatst afgenomen IQ-test up-to-date is. Met al deze gegevens gaan we kijken wat het beste schoolniveau is. Met die uitslag in je achterhoofd ga je zoeken naar een school die echt bij het kind past.

Een leerling in het autistisch spectrum voelt zich vaak meer thuis op een school met duidelijke regels en vaste gezichten. Een zelfstandige leerling gaat graag de uitdaging aan van veel keuzevakken en groot en onbekend. De leerling met forse dyslexie heeft behoefte aan ondersteuning voor zijn leerprobleem. De ADHD’er kiest uiteindelijk toch liever voor een kleine school met persoonlijke aandacht.

Samen met ouders en kind gaan we op zoek. En als we dan een nieuw nest hebben gevonden, maken we gezamenlijk een proefvlucht. Voor alle leerlingen die buiten Maupertuus een geschikte plek vinden gaan we naar de betreffende middelbare school voor de zogeheten ‘warme overdracht’. Want achter de aanmelding van een naam, zit een kind, ons kind en die willen we zo goed mogelijk los laten. Wat is dit voor een leerling, op welke wijze leert dit kind het best en wat heeft het daar bij nodig? Belangrijke aspecten die van te voren worden besproken.

De beste vluchtroute kan ook betekenen dat een kind op Maupertuus blijft en daar in de brugklas komt. De vertrouwde omgeving en vaste pedagoog geven dan steun, net als de betrokkenheid en intensieve begeleiding bij huiswerk en alle veranderingen. Daarnaast heeft het vaak het voordeel dat we gaandeweg het jaar nog ruimte hebben om aan te sluiten op het beste leerniveau. Er kan makkelijker worden aangepast door bijvoorbeeld een aantal vakken op een hoger niveau te volgen of een extra vak te kiezen in de maatwerkgroep.

Zo vinden we voor iedereen de beste plek. En die is er echt. We hebben alle mogelijkheden al voorbij zien komen. Van leren voor kok, tuinman of fietsenmaker tot havo met sportklas en uitstroom naar het gymnasium.

Maar zover is het nog niet. Nu eerst nog even een paar maanden de oudste van de basisschool zijn en stoer doen op je wave-board, meedeinen met de lentekriebels en jezelf ontdekken als beginnende puber en ondertussen nog even genieten van het voorlezen na de pauze, houvast aan verwacht huiswerk, begrip voor te laat komen en nog heel even juf kunnen zeggen. En wij, wij houden ze nog even vast, een paar maanden. Ze zijn zo leuk om nu al uit te zwaaien.

Véronique de Booy, leerkracht Maupertuus


Maupertuus
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
03430533611
driebergen@maupertuus.info
www.maupertuus.info

Geen opmerkingen:

Een reactie posten