maandag 31 augustus 2015

Thuiszitters willen niet thuis zitten!


Het is eigenlijk ontzettend stuitend dat in Nederland nog zoveel kinderen geen onderwijs krijgen omdat er geen PASSEND ONDERWIJS voor hen kan worden gevonden, terwijl dit wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.
Het vergt slechts creatieve aanpassingen, die het regulier en het speciaal onderwijs qua mogelijkheden te boven gaan. Beide instellingen hebben “de maat van het gemiddelde", terwijl de thuiszitters juist een "Maatpakje" nodig hebben.
Sommige problematieken brengen bijzondere keuzes van kinderen met zich mee. Het dan toch simpelweg kinderen laten afhaken is natuurlijk een doodzonde!
Wij als Maupertuus hebben al vele jaren allerlei thuiszitters/ vastlopers in ons midden en zien dat met specifieke aanpassingen, bovengenoemde kinderen wel degelijk aan een diploma kunnen worden geholpen! Dit bespaart op lange termijn veel financiƫle en emotionele ellende voor kind en maatschappij. De aanpassingen, welke gecreƫerd dienen te worden, hangen nauw samen met de situatie waardoor de kinderen daarvoor vastliepen en zijn voor bijvoorbeeld een ADD'er weer heel anders dan voor een dyslect of kind met ASS!
Een volbrachte en geslaagde schooltijd is ontzettend belangrijk voor het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen van een kind en daarom zouden veel meer kinderen de kans en het recht moeten krijgen uit die impasse te komen.
Maupertuus kan daarbij de weg wijzen!

Als aanvullend voorbeeld een succesverhaal van een thuiszitter, die dankzij specifieke aanpassingen en een maatpakje dit jaar al vier vakken op VMBO-T niveau met hoge cijfers heeft afgerond en volgend jaar opgaat voor nog eens 4 vakken, waaronder 2 op HAVO-niveau. Deze jongen kwam thuis te zitten nadat zijn toenmalige school, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, de handen van hem aftrok en meldde dat de school “handelingsonbekwaam” was. Deze jongen had als diagnose ASS/Asperger en sloot zich op in zijn kamer met woedeaanvallen. Op verzoek van zijn ouders heeft Maupertuus hem ingeschreven. In eerste instantie om hem rustig te laten integreren in het Maupertuus-systeem middels een speciaal groepje van 3 kinderen met 2 “kloeken” (het “Vosje”).  Het Vosje was onderdeel van Maupertuus, in hetzelfde gebouw, maar in een andere gang, waardoor het “ver weg, maar ook heel dichtbij” was, dus een veilig plekje voor hem en voor de andere leerlingen van Maupertuus. De aandacht lag in eerste instantie op de zorg, de veiligheid, het weer “naar school gaan” en niet op het leren. De druk van het presteren werd voorlopig weggehaald. Beetje bij beetje kwam hij uit zijn schulp, leerde het gebouw “verkennen” met zijn begeleidsters, ging naar andere hulptroepen, leerde heel voorzichtig nieuwe mensen kennen, durfde uit het Vosje te komen, deed zo nu en dan mee aan pauzes op het plein en langzaamaan kwam het leren weer om de hoek kijken. Hij vroeg hier steeds meer om en hij pakte het leren weer heel snel op. Steeds meer deed hij mee met activiteiten en vakken in groepen buiten het Vosje, maar kon altijd terugvallen op het veilige hol van het Vosje! De agressie verdween, hij maakte contacten, sprak af met andere kinderen, wilde meer en meer leren, kreeg te maken met het “dagelijks leven”, zoals verliefdheid, stoeien, meegaan met excursies buiten school en verwierf zich een plaats in de Maupertuus groepen. Weliswaar bleef 1 van zijn “kloeken” hem in de gaten houden en kon/kan hij er altijd op terugvallen, maar de kloek stuurde hem vervolgens weer de grote wereld in. Het vervolg was/is mooi, puur genieten: Hij begon met het meedoen aan IVIO-deelcertificaten. Hiervoor behaalde hij direct prachtige resultaten! Dit jaar heeft hij zelfs  “gewoon” meegedaan met het Staatsexamen! Eigenlijk een simpel voorbeeld hoe PASSEND ONDERWIJS zou mogen/moeten/kunnen zijn!                                                              Dhr. Rob Broeren en Dhr. Reinier Van Kuyk
                                                                                          

Voor meer informatie kijk op onze website: www.maupertuus.info of neem telefonisch contact met ons op: 0343-533611

2 opmerkingen:

  1. Maupertuus is de redding voor veel kinderen. Met een team van psychologen, paramedici en bevlogen leerkrachten worden kinderen begeleid om weer tot leren te komen. kunnen leren betekent mee kunnen doen en jezelf ontwikkelen. Dit kan de sleutel zijn tot de oplossing van het probleem waar het kind mee worstelde. Keep up the good work!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Bedankt voor je mooie woorden Inge. Alle begeleiders op Maupertuus zullen - in samenwerking met de ouders - blijven strijden voor goed en passend onderwijs waardoor het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien!

      Verwijderen