maandag 14 september 2015

Van ‘vergeet-me-niet’ naar ‘zonnebloem’


Sinds ruim een jaar zijn scholen verplicht om voor elk kind een passende plek te zoeken, ook als dit kind extra ondersteuning nodig heeft. Of het nu gaat om een leerling met dyslexie, bovengemiddelde intelligentie of gedragsproblemen, elke school is verplicht om de benodigde extra hulp te bieden, of een geschikte plek te vinden die past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Het doel van deze maatregel is om de duizenden (!) thuiszitters, uit hun isolement te halen en weer oprecht ‘kind’ te laten zijn.
Dit vraagt natuurlijk veel (wellicht teveel) van de scholen. Het gaat tenslotte niet om kinderen met zweetvoetjes en een snotneus. De benodigde zorg en ondersteuning vraagt meer dan onderwijs alleen. Dit is soms een te zware belasting voor een school, ook al staan er financiële vergoedingen tegenover. De extra ondersteuning voor deze leerlingen gaat soms ten koste van de rest van een groep. De kwaliteit van onderwijs is voor de overige leerlingen dan niet altijd te garanderen, en onderwijs op maat is voor een leerling met extra zorg zodoende geen haalbare kaart. Kortom; deze maatregel heeft haar gewenste effect nog allerminst bewezen. Een verdrietige constatering in de wetenschap dat er nog altijd zoveel leergierigen ongewild thuis zitten.

Uitgelicht

Een prachtig voorbeeld uit de praktijk, is een jongen met Asperger. Hij bezoekt inmiddels dagelijks Maupertuus.
Na de basisschool wandelde hij vol goede moed een brugklas met ruim dertig leerlingen binnen, op een reguliere school. Al na enkele weken zat hij volledig overprikkeld thuis. Hij was nog altijd van harte welkom op school, maar ze konden hem simpelweg niet de veilige leeromgeving bieden die hij wenste. Zonder aanpassingen was verdere ontplooiing van deze tere ziel een illusie. Leergierig als hij was, sleet hij zijn dagen met het bestuderen van nog maar een encyclopedie, of het bekijken van een herhaling van één of ander actualiteitenprogramma. Zich volledig bewust van het feit dat met iedere dag die voorbij ging, hij verder verwijderd raakte van de sociale aansluiting met leeftijdsgenoten. Laat staan van de kennis die zij wèl konden vergaren. Deze kwelling leidde tot depressieachtige perioden, waarin ook het contact met zijn ouders onder hoge druk kwam te staan. De zin van het leven was voor hem allerminst zichtbaar.

Vergeet-me-niet

Toen hij via jeugdzorg voor het eerst op Maupertuus kwam kijken, leek hij mentaal verwilderd. De kijk op de realiteit van alledag was, op zijn zachtst gezegd, matig aanwezig. Het angstige wantrouwen ten opzichte van ‘school’ in zijn algemeenheid, straalde van hem af.  Desondanks kon hij een hevige interesse voor de vakinhoudelijke kant niet verbergen. De eerste proefmaand veranderde dit beeld nauwelijks. Maar hij bleef drie dagen per week naar Maupertuus komen. Dat was winst. De behoefte om weer te kunnen leren en mee te doen met het ‘normale’ leven, won het van de onzekerheden. Hij kreeg de ruimte om zijn dagen op school grotendeels zelf te regisseren. Het was letterlijk ‘onderwijs op maat’. Als particuliere school kan je meer dan onderwijs alleen bieden. Zijn geloof in eigen kunnen groeide met de dag. Meer en meer integreerde hij binnen de groep en bleek hij steeds beter in staat volwaardig mee te doen met de lessen. In kleine groepjes van een leerling of vijf, kon hij zich behoorlijk staande houden. Vlak voor de zomer voelde hij zich zelfs sterk genoeg om een aantal proefwerken te maken. Dit bleek hem genoeg vertrouwen te hebben gegeven om ook na de zomervakantie weer naar school te komen. Hij draait vanaf dag één het volledige lesprogramma af binnen zijn eigen groep. Hij volgt alle lessen, maakt zijn huiswerk en scoort goede resultaten voor de proefwerken. Maar belangrijker nog; hij geniet van zijn schoolgang! Het verlepte vergeet-me-nietje dat we aantroffen, staat nu stevig in zijn schoenen. Als een zonnebloem, met zijn kop in de wind en zijn neus naar de zon!

Luuk Leussink, mentor/docent op Maupertuus

Maupertuus 
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
www.maupertuus.info
tel: 0343-533611
e-mail: driebergen@maupertuus.info

Geen opmerkingen:

Een reactie posten