maandag 11 januari 2016

Staatsexamen: een uitkomst voor veel van onze leerlingenJanuari 2016
Het is een drukke tijd voor de leerlingen die staatsexamen doen dit jaar.

Wat houdt het in?
Alle leerlingen van Maupertuus van klas 3/4 VMBO,4/5 HAVO en 5/6 VWO doen mee met het centrale examen in mei. Als alle leerlingen in Nederland dan gespannen thuis afwachten of ze geslaagd zijn, moeten onze leerlingen weer in actie komen om het mondeling examen voor te bereiden.

Waarom kiezen ouders van onze leerlingen voor deze route?
Het antwoord daarop is eigenlijk snel duidelijk. De verschillende leerproblemen waar onze leerlingen mee te kampen hebben, zorgen ervoor dat zij in het reguliere onderwijs al snel de controle verliezen en het advies krijgen een niveau lager in te stappen. Ouders zijn dan teleurgesteld en kinderen geven de moed op.

Positieve keus voor een maatpakje
Het hebben van een leerprobleem of een concentratieprobleem hoeft helemaal niet te betekenen dat het voor jou onmogelijk wordt een diploma te halen op jouw niveau. De weg ernaar toe moet alleen anders en dat is in het regulier onderwijs vaak niet haalbaar.
Op Maupertuus doen we er alles aan om de leerstof op maat aan te bieden. Dit gebeurt in kleine groepen en zo vaak als nodig is. De korte lijnen tussen vakdocenten en de mentor maken het mogelijk snel te schakelen als er behoefte is aan een andere vorm van lesgeven en aanbieden van de leerstof.
Bij elk examen vragen we verschillende hulpmiddelen aan die bij het leerprobleem van de leerling passen. Denk hierbij aan tijdsverlenging, gebruik van laptop en/of het voorlezen van de examens.
Gedurende het schooljaar oefenen we met deze hulpmiddelen tijdens toetsen en het werken in de klas.

In de klas
Alle leerlingen zitten in een klas bij een vaste mentor, meestal in groepen van maximaal 12 leerlingen. Vanuit die setting gaan de leerlingen in groepjes van 2,3 of 4 leerlingen naar de verschillende vakdocenten. In het rooster is er elke dag ruimte om huiswerk op school te maken, of geleerd werk door de mentor te laten overhoren. Dit geeft thuis meer tijd om leuke dingen te doen en vermindert de stress van school.

Examen spreiden
Op Maupertuus laten we leerlingen in het pre-examenjaar al wennen aan de examenstress. We kiezen ervoor om dan in twee of drie vakken examen te gaan doen.
Voordelen voor het volgende jaar:
* Er is al een succeservaring en de druk in het examenjaar is minder door een geringer aantal      
  vakken
* Er zijn dan ook meer uren over om in de klas huiswerk te maken en te leren voor de volgende dag.
      * Hierdoor is er ook meer tijd om aan lastige of zware vakken te besteden.
Schoolgaan wordt weer leuker als je kunt laten zien wat je capaciteiten zijn.
Het mooiste moment is dan ook de uitslag na het mondeling examen als de leerling trots met het diploma naar huis gaat en verder kan met zijn toekomst. Leerlingen, ouders en docenten sluiten dan voldaan een mooi schooljaar af.
Zo hebben al veel jongens en meisjes de basis kunnen leggen voor hun toekomst en komen ze later trots vertellen hoe het verder met hen is gegaan. De meeste leerlingen vervolgen hun opleiding op het MBO en/of HBO en vinden hun weg in de maatschappij.

Els Leeuwenburgh
Mentor klas 4 VMBO TLMaupertuus
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
telnr: 0343533611
www.maupertuus.info
Email: driebergen@maupertuus.info


Geen opmerkingen:

Een reactie posten