maandag 29 februari 2016

Hoe-wanneer-waarom rond ik af op Maupertuus?


Een van onze grote doelstellingen is altijd kinderen weer terug te laten stromen van het particulier onderwijs naar het regulier onderwijs wanneer dat mogelijk is. Een kind op Maupertuus is ook ons kind geworden, dus ook na ons moet het goed gaan. Wij adviseren nooit vertrek van Maupertuus als dat niet haalbaar is, dan zoeken we naar andere wegen om de verlenging te bewerkstelligen want uiteraard kan de financiering voor ouders hierbij een rol spelen.

Hoe rond ik af?
Veel kinderen blijven twee jaar bij ons. We hebben voortdurend contact met ouders (mail, gesprekken) en daarin wordt altijd duidelijk tot wanneer we zullen doorgaan. Wanneer in februari de route duidelijk wordt gaan we voor onze basisschool kinderen die uitstromen op zoek naar de geschikte school, samen met de ouders. Vervolgens vragen we een “warme overdracht” aan, te weten persoonlijk aangeven wat er is gebeurd en wat we nog nodig achten voor het kind.
De route van doorstroming van voortgezet onderwijs kinderen, kan zijn naar regulier voorgezet onderwijs of MBO/HBO. Ook daar streven we naar de “warme overdracht” en denken we met de ouders mee over een geschikte vervolgopleiding.

Wanneer rond ik af?
Binnen het basisonderwijs laten we eigenlijk nooit kinderen voor alleen groep 8 terugstromen naar regulier basisonderwijs. Een beslissituatie is vaak eind groep 6 wanneer we vermoeden dat het kind klaar is om weer regulier onderwijs te gaan volgen. Het volgen van groep 7 en 8 op Maupertuus is dan een optie. Bij jongere leerlingen gebeurt het ook wel eens dat na een jaar Maupertuus terugstromen mogelijk is. Vaak maken leerlingen bij ons groep 8 af en dan zoeken we in overleg met ouders een geschikte school. Zijn we van mening dat regulier onderwijs nog een te grote stap is, dan adviseren we het continueren op Maupertuus binnen ons voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs doen kinderen soms een tussenjaar of alleen de brugklas om te “wennen” aan het vo systeem. Soms ook blijven kinderen twee jaar om daarna pas in de 3de van het regulier onderwijs in te stromen. Wanneer kinderen in de 3de klas op Maupertuus blijven (dit geldt niet voor HAVO 3 leerlingen) maken ze het meestal bij ons af middels staatsexamens of met deelcertificaten VMBO-B of VMBO-K in samenwerking met de openbare scholengemeenschap Zeist. Soms vindt de afronding plaats met IVIO-certificaten of doen we MBO-1 (entree opleiding) of MBO-2.

Waarom rond ik af?
Wij vinden dat kinderen over het algemeen het beste af zijn als ze op de fiets  samen met vriendjes-vriendinnetjes naar de dichtstbijzijnde school kunnen rijden. Natuurlijk ligt dit wat ingewikkelder voor onze leerlingen, anders zouden ouders de inspanningen (financieel/logistiek) graag achterwege laten. Wij ronden het basisonderwijs af met het CITO/leerling volgsysteem en ook vaak met een intelligentie onderzoek. Wanneer de resultaten het toelaten volgt doorstroming naar regulier voortgezet onderwijs. Bij onze staatsexamens kiezen we vaak voor een examenopbouw waarin we een scheiding aanbrengen per jaar. Bijvoorbeeld in VBMO-T klas 3 ronden we al enkele examenvakken af waardoor er zowel een positieve impuls is alsmede ook meer ruimte voor de zwaarste vakken in het laatste schooljaar. Zo ook bij HAVO en VWO. Vanwege de leerproblematiek/psychische gesteldheid van het kind wordt er gekozen voor de afronding via het staatsexamen bij ons, een reguliere afronding zou veel moeilijker zijn, dan wel niet haalbaar. Speciale aanpak en voorzieningen zijn dan een voorwaarde voor succesvolle afronding. We kunnen als team trots zijn op onze leerlingen die hun schoolcarrière buiten Maupertuus verder voortzetten na hun afronding bij ons!

Rob Broeren (directeur) en Reinier van Kuyk (directeur)Maupertuus
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
tel: 0343-533611
email: driebergen@maupertuus.info

Geen opmerkingen:

Een reactie posten