vrijdag 8 december 2017

Paramedische zorg op Maupertuus

Binnen het gebouw van Maupertuus zijn er verschillende paramedici gevestigd; een logopedist, kinderoefentherapeut en ergotherapeut.
Indien zorg is geïndiceerd wordt in overleg met de ouder een behandelplan voorgesteld en kan na het overleggen van een verwijsbrief van de huisarts/specialist de behandeling opgestart worden.
In dit stukje wordt wat meer verteld over de logopedie en ergotherapie op Maupertuus. 

Logopedie;  iets met de voeten?
Wanneer je kind bij de logopedist terecht komt kan dit zijn ter ondersteuning van veel dingen.
Bij een kind in de basisschoolleeftijd kan je denken aan logopedie bij een taalachterstand.Taal is één van de middelen die we gebruiken om te communiceren. Goed communiceren is nodig als je contact wil maken. Taal is een instrument voor denken en leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Verder kan je denken aan slissen of onduidelijk praten. Dit kan ook nog spelen op de middelbare school.De logopedist kan ondersteuning bieden en begeleiden bij het leren presenteren als voorbereiding op het mondeling examen. Denk daarbij aan oogcontact maken
, een goede houding aannemen en ontspannen blijven ademen. Dit zijn technieken die ook later nog van pas kunnen komen tijdens een stage of baantje.
Je kan dan ook zeggen dat de logopedist zich bezig houdt met de communicatie en het verbeteren ervan.
Wil je meer informatie over de logopedist op Maupertuus kijk dan op www.logopediepraktijkvanvondelen.nl

Ergotherapie; spelend leren en praktisch bezig zijn!
De kracht van ergotherapie is het spelenderwijs en praktisch oefenen van de activiteit die problemen oplevert, thuis, op school of in de vrije tijd. Kinderen kunnen om allerlei redenen tegen problemen in het dagelijks leven aanlopen. Het is niet altijd duidelijk waarom een kind een bepaald handelingsprobleem heeft. Ergotherapeuten zijn deskundig in het analyseren en verbeteren van de activiteiten die kinderen doen.De behandeling richt zich niet alleen op het aanleren van de praktische vaardigheden, maar ook op de fijn motorische voorwaarden, de prikkelverwerking, de zithouding, de basisvaardigheden om tot leren te komen en de stappen om tot planmatig handelen te komen.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met aan- en uitkleden, eten met bestek, knippen, leesbaar schrijvenofhet plannen van huiswerk.
De ergotherapeut inventariseert waarin beperkingen worden ondervonden en gaat dan samen met het kind, ouders en/of leerkracht op zoek naar een gepaste oplossing. Dit kan door het opnieuw of anders leren uitvoeren van de activiteiten, het trainen van nieuwe vaardigheden en/of het aanpassen van de omgeving.
Wil je meer informatie over de ergotherapeut op Maupertuus kijk dan op www.ergotherapieverheesen.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten