maandag 12 oktober 2015

Wat als...

Ik kreeg de vraag: “Wat als Maupertuus er niet geweest was?”
Ik vind dat een vervelende vraag. Maar waarom eigenlijk? Omdat ik het antwoord niet weet? Of eigenlijk wel, maar is het te confronterend? Of omdat ik niet terug wil kijken maar vooruit?

Vastgelopen op school door autisme
Onze zoon liep twee schooljaren geleden vast als gevolg van zijn autistische stoornis. Hij was altijd al heftig. Heftig in zijn boosheid en frustratie en gelukkig ook heftig in zijn enthousiasme en liefde. Maar steeds meer overheerste de frustratie, de angst en de boosheid.

Hij heeft het lang volgehouden op school. Waarschijnlijk dankzij zijn talenten, waarmee hij de beperkingen vanuit zijn autisme kon compenseren. In groep 5 werd het hem te veel: een grote onrustige klas, een leerkracht die wat minder structuur bood, werk dat steeds moeilijker werd en een steeds grotere wereld naarmate hij zelf ook groter werd. Hij overzag het niet meer, had er geen grip meer op. Het lukte niet meer om zijn werk foutloos, als eerste en keurig netjes geschreven, af te krijgen. Tja, hij legt de lat nogal hoog voor zichzelf. Hij faalde in zijn beleving steeds meer. En zijn gedrag werd steeds moeilijker. Iets dat hij dondersgoed wist, maar niet meer in de hand had. Zelfs de kleine maatwerkgroep binnen zijn basisschool, was geen oplossing. Hij faalde, elke dag weer, op alle fronten. Tot hij niet meer kon. Niet meer kon leren, zich niet meer kon gedragen en er alleen nog maar angst was, 24 uur per dag.

Passend onderwijs
Het was een moeilijke tijd. Maar als ik ons kind vasthield, realiseerde ik me dat hij zelf niet wezenlijk veranderd was. Hij was nog steeds hetzelfde kind, met al zijn talenten en mogelijkheden. Nog steeds even slim, creatief en zelfs knuffeliger dan ooit. Door die momenten kon ik niet anders dan in hem blijven geloven. We konden niet anders dan doorknokken voor echt passend onderwijs, voor individueel maatwerkonderwijs. Zelfs toen bleek dat de overheid dat niet kon bieden en ons ook niet verder wilde helpen.
Een beetje tegen beter weten in maakten we een afspraak bij Maupertuus. (Hoe moest dat financieel bij een particulier instituut?) Maar ja, onze zoon is niet de enige perfectionist van de familie, dus we wilden alle mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken. Wat een geluk! Na de kennismaking waren we er van overtuigd dat Maupertuus zijn beste kans was, waarschijnlijk zijn enige.
Het blijft een uitdaging, voor de leerkracht, het team, voor ons als gezin en vooral voor onze zoon. Maar hij leert weer (en hoe!), hij ontwikkelt zich, hij telt weer mee en doet niet onder voor zijn broers en zus. Het is weer fijn thuis en hij heeft er een thuis bij gekregen, waar hij zich veilig voelt.

Wat als Maupertuus er niet geweest was?
Wat zou dat voor onze zoon hebben betekend?
Ik wil daar geen antwoord op geven. Maar denkend over Maupertuus kom ik automatisch op het oude verhaal ‘Van den vos Reynaerde’ (heldenepos, 13de eeuw) dat ik vroeger op school moest lezen. De slimme vos die niet voldeed aan de heersende normen en waarden in de maatschappij van toen. De lastpost, verguisd, maar stiekem ook vereerd, omdat hij de koning en zijn helpers te slim af was. Wat zou het voor de vos betekend hebben als hij zijn burcht Maupertuus niet had weten te bereiken? Zou het zijn einde zijn geworden? Of zou hij zijn gevlucht en de rest van zijn dagen hebben doorgebracht als paria?
Onze zoon heeft wel iets van die vos. Onbesuisd skatend of waveboardend over het schoolplein; snel, maar behendig en (echt waar) soms met een grijze vossenstaart aan zijn broekband vastgehaakt. Hij past niet binnen het huidige onderwijssysteem. Hij is zo nu en dan een ‘pain in the ass’ als gevolg van zijn frustraties. Maar hij is ook de held van het verhaal. Hij heeft zijn veilige burcht gevonden. Bij Maupertuus komt hij weer aan leren toe. We weten niet hoe lang hij daar nog zal blijven en hoe het verhaal gaat aflopen. Maar we gaan voor een ‘happy end’.

Moeder van een Maupertuus-leerling

Maupertuus
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
www.maupertuus.info
tel: 0343-533611
email: driebergen@maupertuus.info

Geen opmerkingen:

Een reactie posten