maandag 2 november 2015

Samen staan we Sterk - Liefde overwint ALLES!

In Nederland hebben wij, als ouder zijnde, geen keuze of een kind wel of niet naar school gaat. In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. In Nederland móeten kinderen naar school.
Zo krijgt ieder kind de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Ik ben erg dankbaar dat wij in een land wonen waar naar school gaan vanzelfsprekend is. Al heb ik door ervaring geleerd dat de nadruk niet alleen gelegd moet worden op de leerplicht, maar dat het net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker is dat ieder kind op een school zit die bij hem/haar past. Een school die aansluit bij de behoefte van het kind. Alleen dán kan een kind zich optimaal ontwikkelen, uitgaande van het feit dat een kind een veilige thuisbasis heeft.

Mijn dochter zit nu voor het tweede jaar op Maupertuus. Vanaf de eerste schooldag op Maupertuus gaat ze iedere dag met veel plezier naar school. Iets wat gelukkig voor veel kinderen vanzelfsprekend is, maar wat voor haar, zolang ze naar school gaat, jammer genoeg niet vanzelfsprekend was. In haar jonge leventje heeft ze een schoolverleden achter de rug wat ik geen enkel kind gun. Vanaf het moment dat mijn dochter naar school ging werd ze niet begrepen en -  erger nog - niet serieus genomen met alle gevolgen van dien; 4 verschillende reguliere basisscholen, 2 keer blijven zitten en een lange periode van thuiszitten. Dat zijn feiten waar mijn dochter ongewild mee te maken heeft gekregen. Oorzaak: het niet herkennen en het niet willen erkennen van haar ontwikkelingsstoornissen. Onbegrijpelijk, maar vooral heel erg jammer!

Wat ik het moeilijkste vond in deze periode was niet het feit dat de betrokken scholen handelingsverlegen waren of de ontwikkelingsstoornissen van mijn dochter niet herkenden, maar dat zelfs na ieder gesprek mét bijbehorende adviezen van alle betrokken instanties en het zichtbaar achteruit gaan van het welzijn van mijn dochter, de scholen haar nog steeds niet serieus namen. Met als gevolg dat ze niet in aanmerking kwam voor extra ondersteuning/begeleiding op school en ze geen groen licht kreeg voor het speciaal basisonderwijs. Mijn dochter bleef welkom op alle 4 gezeten reguliere basisscholen, maar geen van allen konden voldoen aan haar onderwijsbehoeften. Ze glipte steeds verder tussen mijn vingers vandaan. De negatieve dramatische uitspraken van mijn jonge dochter gingen door merg en been. Uitspraken die je van niemand wil horen en al helemaal niet van een kind, laat staan van je eigen kind. Het is te triest voor woorden, maar jammer genoeg toen de keiharde werkelijkheid.

Via via kwam ik in contact met een opvang voor kinderen met autisme. Daar werd mijn dochter wél serieus genomen en stond een positieve benadering centraal. Er ging een wereld voor ons open; mijn dochter werd daar volledig in haar behoeften voorzien en ik werd daar begeleid in het hoe nu verder. Geen begeleiding in de zin van wat de opvoeding/omgang met mijn dochter betreft, maar begeleiding in hoe wij er met elkaar voor konden zorgen dat mijn dochter zo gauw mogelijk een plekje in het speciaal basisonderwijs kon krijgen. Een veilige leeromgeving waar ze de zorg en begeleiding kan krijgen die ze nodig heeft om zich op haar niveau en in haar eigen tempo te kunnen/mogen ontwikkelen. Ook kreeg ik een andere leerplichtambtenaar toegewezen en ik kwam in contact met de directeur van het speciaal basisonderwijs in onze regio. Mijn dochter kreeg bij de geestelijke gezondheidszorg een andere psycholoog toegewezen en ik kreeg een consulent van het ministerie van Onderwijs toegewezen. Als al deze mensen mijn dochter niet konden helpen, wie dan wel? Ik had nog een lange weg te gaan, maar ik had vertrouwen in deze mensen, vertrouwen in dat het goed zou komen. Samen hadden we één doel; op korte termijn een plek vinden voor mijn dochter in het speciaal basisonderwijs.

Door miscommunicatie en onderlinge verhoudingen liep dit helaas anders. Mijn dochter moest vorig jaar na de zomervakantie weer terugkomen op de laatst gezeten school en zou voor de derde keer in groep 4 komen. Alsof dat nog niet genoeg was deed de directeur daar nog een schepje bovenop door een melding tegen mij in te dienen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Hier moest ik het mee doen. Ik had volgens hem geen andere keuze meer. Tot het laatste gesprek ben ik netjes gebleven en ik zal ook zeker niet zeggen dat de desbetreffende scholen slecht zijn. Ze konden mijn dochter alleen niet bieden wat ze nodig heeft, namelijk passend onderwijs.

Na dagen en nachten speuren op het internet, gericht zoekend naar particulier onderwijs, en na gesprekken met nauw betrokken specialisten, kwam ik uit bij Maupertuus; particulier onderwijs voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. 
Kinderen met leerproblemen en/of ontwikkelingsproblemen, die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen, worden op deze particuliere school in kleine klassen individueel begeleid door een multidisciplinair team in een veilige leeromgeving. Perfect aansluitend bij de onderwijsbehoefte van mijn dochter en met haar traumatische schoolverleden. Voor mijn gevoel de enige manier om haar weer op de rit te krijgen.

Wat heeft Maupertuus dit waar gemaakt. Maupertuus is een school waar ieder kind uniek is.
Een veilige leeromgeving waar kinderen in hun waarde worden gelaten en in combinatie met liefdevolle zorg en begeleiding, door middel van een multidisciplinair team, worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Ieder kind op zijn/haar niveau en in zijn/haar tempo. Maupertuus is onderwijs op maat en werkt in het belang van het kind!

Elke dag ben ik dankbaar en blij met de keuze die ik voor mijn dochter heb kunnen maken. Ze gaat vanaf de eerste schooldag op Maupertuus met heel veel plezier naar school en haar gehele ontwikkeling gaat met grote sprongen vooruit. De orthopedagoog van Maupertuus omschrijft haar ontwikkeling als volgt: deze leerling heeft zich in 1 jaar tijd ontpopt van een beschadigd, kwetsbaar meisje met een laag zelfbeeld en weinig levenslust tot een sterke, stabiele en vrolijke meid dat met veel plezier naar school gaat en sociaal erg geliefd is. De achterstanden op didactisch gebied heeft ze keurig ingelopen en ze gaat met mooie sprongen vooruit. Ze is een voorbeeld van passend onderwijs waarbij wordt aangesloten aan de onderwijsbehoefte en de unieke ontwikkeling van een kind.

Het zijn zware jaren geweest, vooral voor mijn dochter, maar wat ben ik blij dat ik haar al die tijd een veilige thuisbasis heb kunnen geven en van daaruit de energie en de kracht heb gehad om voor haar te blijven vechten. Net zolang tot ze kreeg waar ze, net als ieder ander kind, recht op heeft namelijk; een passende plek in het onderwijs.

Samen staan we Sterk - Liefde overwint ALLES!

Bedankt Maupertuus!

Carmen, Trotse mama van een Maupertuus-leerling


Maupertuus 
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
www.maupertuus.info
tel: 0343-533611
e-mail: driebergen@maupertuus.info


4 opmerkingen: