maandag 16 november 2015

Kind in de knel

Het traditionele beeld van de thuiszitter is dat van een kind dat niet naar school gaat vanwege gedragsproblemen en daardoor het huis niet uitkomt. Dat beeld klopt slechts ten dele. Vergeten wordt dat er veel kinderen zijn die af en toe een dagdeel naar school gaan en dat vaak lange periodes achter elkaar. Zij staan wel ingeschreven op een school, maar fatsoenlijk onderwijs volgen is er niet bij. Onregelmatig schoolbezoek zonder dat daar een plan achter zit, betekent niet alleen onthouding van leren en je niet stabiel kunnen ontwikkelen, maar ook een gebrek aan houvast en binding. Met alle gevolgen van dien.
Mijn zoon overkwam dat: keurig ingeschreven op een reguliere basisschool, maar hij was er niet welkom om hele dagen onderwijs te volgen. De buurtschool kon niet waarmaken wat de overheid zo graag wil: elk kind goed onderwijs in de eigen leefomgeving. Suggesties van ons als ouders over tussenoplossingen, zoals de ochtenden wel naar school en de middagen andere vormen van onderwijs en scholing aanbieden met ondersteuning van school en ouders gezamenlijk, waren niet bespreekbaar. Passend onderwijs bestond tien jaar geleden nog niet. Met de beste wil van de wereld waren creatieve oplossingen taboe.

Speciaal onderwijs

Hetzelfde overkwam onze, nu zeventienjarige, zoon ruim vijf jaar geleden nog eens. Inmiddels had hij een plek gevonden op een school voor speciaal onderwijs. Wij blij, want je wilt toch dat je kind onderwijs krijgt en contacten heeft met leeftijdsgenoten. Maar ook hier liep hij vast en zat hij meer thuis dan dat hij naar school ging. De conclusie van deze school voor speciaal onderwijs: onze zoon zou niet verder komen dan groep zes van de basisschool. Ze konden hem niets meer bieden! Handelingsverlegen heet dat in het jargon. En dat terwijl deze school voor speciaal onderwijs gekoppeld was aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dan verwacht je toch meer expertise.
Op zo’n moment sta je raar te kijken als ouder van een intelligente zoon. Als ouder zet je je zo lang mogelijk in om gesprekspartner te blijven van de school van je kind. Je veronderstelt dat zij weten wat ze doen en verantwoorde keuzes maken. Ook ga je er als ouder vanuit dat de school het beste met jouw kind voor heeft. Niet dus.

Maupertuus

Enfin, voor de tweede maal wel ingeschreven staan in een school en niet het onderwijs en de begeleiding ontvangen die je van een school mag verwachten, bekroop ons als ouder een kafkaësk gevoel. Wat nu? Met de rug tegen de muur hebben we allerlei alternatieve onderwijsvormen de revue laten passeren. We wisten inmiddels al dat we van de gemeentelijke leerplichtambtenaar niets hadden te verwachten. Haar eigen woorden, dat ze ‘altijd de opinie van de schooldirecteur volgt’, voorspelden voor onze zoon niet veel goeds.
Toen kwam Maupertuus op ons pad. Samen zijn we in gesprek gegaan over onze zoon zijn gebroken schoolcarrière, zijn triggers en kwaliteiten. Onze zoon werd met open armen ontvangen en kreeg daarmee een kans! Geen mitsen en maren, maar aandacht, zorg en tijd. Er werd een perfecte combinatie van onderwijs en zorg geboden. Met een mooi resultaat: een jongen met zelfvertrouwen die eindexamen doet.

Bussemaker

Minister Bussemaker gaat de sociale ongelijkheid in het onderwijs onderzoeken. Dat biedt kansen! Hopelijk weegt zij daarbij mee dat een particulier instituut als Maupertuus al jaren voor de invoering van passend onderwijs veel werk maakte van het samenbrengen van zorg en onderwijs. Kijk naar onze zoon: in de kou gelaten door het reguliere basisonderwijs en het speciaal onderwijs, maar ontvangen in een warm bad van een particulier initiatief. Een niet te missen schakel in het Nederlandse onderwijspalet. Het kan niet anders dan dat dit een van de uitkomsten van haar onderzoek zal zijn.

Moeder van een Maupertuus-leerling

Maupertuus
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
www.maupertuus.info
tel: 0343-533611
email: driebergen@maupertuus.infoGeen opmerkingen:

Een reactie posten