maandag 14 december 2015

Passend maatwerk op Maupertuus


Op Maupertuus, een particuliere school/instituut voor kinderen met leerproblemen, zitten veel kinderen met uiteenlopende achtergronden. Ouders zoeken een oplossing voor, c.q. een verbetering van de onderwijssituatie van hun kind. Dat varieert van basisschool tot de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs.
Wij dachten dat het een verduidelijking zou zijn, wanneer we enkele voorbeelden  zouden geven van situaties van leerlingen en/of  motieven van ouders om de keuze voor particulier onderwijs op Maupertuus te gaan maken. Uiteraard anonimiseren we de namen maar over de echtheid van het verhaal hoeft niet te worden getwijfeld. We  hebben zowel het fiat van de leerling als van de ouders wiens verhaal het betreft.

John, 14 jaar, zat op de praktijkschool, gediagnosticeerd met leerproblemen. Zowel ouders als kind hadden het idee dat er onderwijskundig veel meer mogelijk zou moeten zijn. Na 2 jaar Maupertuus behaalde John een aantal VMBO-B certificaten en een tweetal VMBO-T certificaten. John had in onze ogen VMBO-T niveau en hij wilde dolgraag naar de IVA. Deze opleiding stelde als eis het diploma VMBO-T met wiskunde en economie. John heeft toen nog een extra jaar van zijn ouders gekregen om VMBO-T af te maken. In juli slaagde hij met een gemiddelde van 7.7!  voor VMBO-T.
John is nu eerstejaars op de IVA en het gaat goed.

François zat in een grote stad op het VMBO-T. De brugklas verliep redelijk, maar in de tweede liep hij helemaal vast. Zijn moeder besloot hem op het LUZAC te plaatsen voor meer structuur en aandacht. De strakke structuur van het LUZAC werkte niet bij François. Hij bleef thuis en wilde niet meer naar school. Ten einde raad koos moeder voor Maupertuus, waar de combinatie van aandacht voor de leerproblematiek (= concentratieproblemen) en kindvriendelijk klimaat (onderwijs op maat) François weer verder zou kunnen helpen. Hij vond hier zijn draai en gaat dit schooljaar zijn VMBO-T afronden.

André kwam in groep 7 op Maupertuus. Hij was enorm dyslectisch en de gewone basisschool kon deze, bijna analfabeet niet voldoende helpen. Op Maupertuus bleef deze extreme vorm van dyslexie maar zagen we wel veel intelligentie. De frustratie bij André was natuurlijk groot. Veel hulpmiddelen zoals Kurzweil, laptop, Daisy’s, talenvermindering, voorlezen, werden ingezet en André slaagde na 6 jaren met een briljante lijst voor zijn HAVO.
Bij de staatsexamens werd veel extra hulp aangevraagd en met behulp van extra voorlezers, het verdelen van het examen over drie jaren en een positieve benadering (“Amerikaans” juichen) over alles wat wel goed ging, hield André vol en kon hij uiteindelijk toch zijn intelligentie laten zegevieren over zijn dyslexie.
Na een meer dan verdiend tussenjaar met veel duiken (zijn hobby) is hij nu begonnen aan zijn HBO-studie.

Pieter zit nu voor het derde jaar op Maupertuus en wel in onze Maatwerkgroep. Een groep waar meer dan onderwijs wordt geboden door heel veel extra zorg met individuele begeleiding en  waar bij dit onderwijs op maat het leerniveau schommelt van PRO tot VMBO-KB.
Pieter volgt verschillende vakken op BB-niveau en moet hier heel hard voor werken , het komt hem niet "aanwaaien!" Gelukkig zien we mede dankzij tips voor leren leren een positieve ontwikkeling bij Pieter en geeft hij aan dat leren" best wel leuk" is!
Dit was helaas  3 jaar geleden wel heel anders, Pieter zat op een school in Zeist en had daar een "wegloopverleden". Er waren regelmatig conflicten met medeleerlingen en leerkrachten door allerlei spanningen op school, waardoor Pieter vaak uit zijn slof schoot, in paniek raakte en vervolgens boos en verdrietig wegrende van school. De school haakte toen af en de ouders kwamen na een korte speurtocht op Maupertuus, alwaar Pieter met behulp van alle zorg om hem heen langzaam maar zeker weer plezier in school begon te krijgen en zijn zelfvertrouwen groeide. De ouders van Pieter toonden zich zeer creatief in het bijeenbrengen van de benodigde fondsen voor de zorg op Maupertuus. Pieter startte in de eerste klas van de Maatwerkgroepen en hij veranderde in een lieve, nog wat onzekere jongen, die de motivatie voor het leren weer terugkreeg en ook veel plezier kreeg in sporten. Elke dag is Pieter vroeg op Maupertuus om met zijn medeleerlingen te voetballen voordat zijn lessen beginnen.
Nog steeds moeten we er wel voor waken dat er niet teveel stress tegelijk is, zoals bijvoorbeeld teveel taken en overhoringen op één dag. Ook heeft Pieter erg veel behoefte aan een aai over zijn bol en een positieve benadering.
Omdat Pieter nu het gevoel heeft dat hij omringd wordt door "de veilige leeromgeving" van Maupertuus, kan je hem weer snel op "koers" krijgen als hij niet lekker draait.
Pieter heeft veel interesse gekregen in bepaalde vakken zoals bv. geschiedenis, hij wordt zowel op Maupertuus als thuis bij zijn ouders goed geholpen met het schoolwerk en geniet van de "snuffelstages", die deel uitmaken van het programma van de leerlingen uit groep 3 van de Maatwerkklassen. Hij stelt zich tijdens zijn stages coöperatief op, is behulpzaam, wil er veel leren en is een zeer geziene stagiaire.
Inmiddels heeft Pieter zijn voorkeur uitgesproken voor wat betreft zijn toekomst na Maupertuus: Werken in de keuken en een TOP-kok worden!
Pieter is een voorbeeld van een echt Maatwerkkind, waarbij het leren "passend" is gemaakt bij zijn (on)mogelijkheden.

Thea kwam 2 jaar geleden op Maupertuus. Zij woonde met haar moeder in het oosten van het land, maar was daar doodongelukkig voor wat betreft haar schoolse ontwikkeling. Vanwege het niet herkennen en erkennen van haar leer- en ontwikkelingsstoornissen ging het langzaamaan bergafwaarts met Thea zowel op emotioneel vlak als op het leergebied.
Thea kreeg niet de juiste hulp, werd totaal niet begrepen, had weinig zelfvertrouwen, kroop in haar schulp, wilde niets meer en werd een zielig hoopje mens, waar haar moeder geen raad mee wist.
Het gevolg hiervan was veel wisseling van scholen, onnodige doublures en tot slot werd Thea een "thuiszitter".
Via via vond haar moeder Maupertuus en dankzij de fantastische financiële hulp van haar grootouders verhuisden Thea en  haar moeder naar Driebergen om een nieuwe start te maken op Maupertuus op de basisschool.
In de twee jaar dat Thea op Maupertuus zit, zijn er kleine wonderen gebeurd, loopt het leerproces als een "trein", geniet ze van het “weer gewoon naar school gaan" en zit ze qua leerstof nu al op het niveau van groep 7.
Dankzij de zorg, de juiste begeleiding voor haar autisme en  individuele aanbod van leerstof (= onderwijsop maat) heeft Thea een "boost" aan zelfvertrouwen gekregen, doet mee aan sociale activiteiten en komen haar onderdrukte talenten naar boven, zoals tekenen, verven en dansen.
Elke ochtend zien we een stralende Thea op  het schoolplein staan, ongeduldig wachtend totdat de schoolbel gaat!
Volgend jaar zal Thea het particuliere basisonderwijs zeker met succes afronden en krijgt zij een positief schooladvies mee voor het V.O. Thea kan het nieuwe schooljaar in het V.O. als vrolijke brugpieper van start gaan.

Reinier van Kuyk (directeur Maupertuus) en Rob Broeren (directeur Maupertuus)


Maupertuus
Horstlaan 2
3971 LC Driebergen
tel: 0343-533611
driebergen@maupertuus.info

Geen opmerkingen:

Een reactie posten